Μετασχηματιστές LED σταθερής τάσης

LED Transformer 150W 24VDC TD 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 93154300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 692234193154300