Μετασχηματιστές γραμμικών πάνελ LED Xitanium - SR

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V

Κωδικός παραγγελίας: 55270400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869655270400