Μετασχηματιστές Xitanium LED - με δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού

Xi FP 110W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt

Κωδικός παραγγελίας: 34482200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434482200