Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

DDBC516FR

Περιγραφή προϊόντος

DDBC516-FR-DALI

Κωδικός παραγγελίας: 52310100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016352310100