HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Κωδικός παραγγελίας: 88701300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790088701300