Αλυσοειδές DigiStreet

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Περιγραφή προϊόντος

DigiStreet Suspended, LED module 6400 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Αλουμίνιο, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βάση στήριξης

Κωδικός παραγγελίας: 45022900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869945022900