Κιτ αντικατάστασης Heritage LED

EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10

Περιγραφή προϊόντος

Jargeau LED retrofit kit, LED module 5000 lm, LED, 722 Θερμό λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 220 έως 240 V, 50 to 60 Hz, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 10, Επίπεδο γυαλί, Μαύρο, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία, Καλώδιο 0,5 m με βύσμα καλωδίου

Κωδικός παραγγελίας: 22130700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951422130700