Κιτ αντικατάστασης Heritage LED

EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10

Περιγραφή προϊόντος

Universal LED retrofit kit, LED module 5000 lm, LED, 727 Θερμό λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 220 έως 240 V, 50 to 60 Hz, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Επίπεδο γυαλί, Μαύρο, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία, Καλώδιο 0,5 m με βύσμα καλωδίου

Κωδικός παραγγελίας: 22137600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951422137600