Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Συστήματα φωτισμού για

  γραφεία & βιομηχανία

  Ο φωτισμός γραφείων και βιομηχανικών χώρων έχει σημαντική επίδραση στην ευεξία, την παραγωγικότητα και την ζωτικότητα του εργαζομένου. Τα αποτελεσματικά φωτισμένα και ελκυστικά περιβάλλοντα βελτιώνουν τις εικόνες σας, σας βοηθούν να επιλέγετε και να διατηρείτε εργαζόμενους μεγάλης αξίας και να αυξήσετε την συνολική αξία της εγκατάστασής σας.

   

  Τα διασυνδεδεμένα συστήματα φωτισμού της Philips έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν με ακρίβεια τον φωτισμό σε μια εγκατάσταση με συνδυασμό στρατηγικών ελέγχου, επιτρέποντάς σας να προσφέρετε τα βέλτιστα επίπεδα φωτός για την ασφαλή και αποτελεσματική πραγματοποίηση εργασιών. Συνδυάζοντας τα φωτιστικά με έξυπνα συστήματα ελέγχου και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, μπορείτε να εκσυγχρονίσετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια και εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των εργαζομένων.

   

   

  Αυξήστε την συνολική αξία της εγκατάστασής σας

  Αναλυτικότερη πληροφόρηση για αποτελεσματικότερη διοίκηση  

   

  Σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα φωτισμού, τα έξυπνα φωτιστικά συνενώνονται στις υποδομές δικτύωσης και ισχύος της εγκατάστασης. Καθώς ο φωτισμός είναι εγκατεστημένος ουσιαστικά σε κάθε σημείο που υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, το σύστημα φωτισμού μπορεί να εξυπηρετήσει ως πλατφόρμα εισαγωγής δεδομένων επικοινωνίας.

   

  Εξοπλίζοντας το σύστημα φωτισμού με ενσωματωμένους αισθητήρες, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτούν αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την χρήση των χώρων προκειμένου να παίρνουν αποφάσεις τεκμηριωμένα. Οι διαχειριστές της εγκατάστασης μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση για να βελτιστοποιούν την παροχή φωτισμού και άλλων πόρων όπως κλιματισμός και καθαρισμός, επιτυγχάνοντας έτσι τους αυστηρούς στόχους αειφορίας και εξοικονόμησης κόστους.

  Δικό σας κτίριο, δικός τους τρόπος

   

  Τα συστήματα διασυνδεδεμένου φωτισμού δίνουν στους εργαζόμενους σε γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις την δυνατότητα να λειτουργούν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των δικών τους χώρων.

   

  Με μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή για smartphone και εισαγωγή των πληροφοριών από το σύστημα φωτισμού, μπορείτε να δώσετε στους εργαζόμενους τον έλεγχο του φωτισμού στον ιδιαίτερο χώρο εργασίας τους, ώστε να τον προσαρμόζουν στις προσωπικές τους απαιτήσεις, ακόμη και σε ενιαίους χώρων γραφείων. Βελτιώνοντας την ποιότητα και την άνεση φωτισμού και παρέχοντας στους εργαζόμενους περισσότερο έλεγχο στο περιβάλλον τους, τα διασυνδεδεμένα συστήματα φωτισμού συμβάλλουν στο να γίνει ο χώρος εργασίας σας πιο ευχάριστος και πιο παραγωγικός.

  το άκρο - φωτισμός γραφείου

  Ο φωτισμός λειτουργεί καλύτερα όταν διασυνδέεται

   

  Ο διασυνδεδεμένος φωτισμός απλοποιεί και εκσυγχρονίζει τη ροή εργασίας, μέσω της διαχείρισης ολόκληρου του συστήματος φωτισμού ενός κτιρίου. Όμως η αξία των συστημάτων διασυνδεδεμένου φωτισμού της Philips δεν σταματά εκεί.

   

  Με την ανοικτή μας προσέγγιση, τα διασυνδεδεμένα συστήματα φωτισμού της Philips μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων και σε άλλα συστήματα μιας εγκατάστασης. Η διαχείριση του φωτισμού γίνεται μέρος ενός συστήματος που περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διατάξεις—όπως κλιματισμός, συντήρηση, φυσικός φωτισμός, περιβαλλοντική και χημική επιτήρηση και συμμόρφωση.

   

  Καθώς τα διασυνδεδεμένα συστήματα φωτισμού μας συνεργάζονται καλά με άλλα συστήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις δικές σας επιχειρηματικές και λειτουργικές σας ανάγκες, αυξάνοντας την συνολική αξία της εγκατάστασής σας και συμβάλλοντας στην προσέλκυση και διατήρηση ενοίκων μεγάλης αξίας.

  Ο φωτισμός λειτουργεί καλύτερα όταν διασυνδέεται

  Κάντε τα γραφεία σας να λειτουργούν για εσάς  

  Αυξήστε τη φωτεινότητα του χώρου εργασίας σας  

   

  Ο φωτισμός γραφείων μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από απλά λειτουργικός. Με φωτεινά υφάσματα, διαδραστικά χαλιά, φωτισμό LED με ρυθμιζόμενο λευκό και δυναμική εναλλαγή χρωμάτων, μπορείτε να δημιουργείτε συναρπαστικές ατμόσφαιρες και δημιουργικούς χώρους εργασίας που βελτιώνουν την ικανοποίηση του εργαζόμενου και αυξάνουν την παραγωγικότατα.

  Τεχνολογία Healwell για καλύτερα ελεγχόμενο φωτισμό χώρου

  Φωτίζοντας τον δρόμο για μια καλύτερη μέρα

   

  Πρόσφατες έρευνες επιδεικνύουν σημαντική σύνδεση μεταξύ φωτός και καρδιακού ρυθμού, του “εσωτερικού ρολογιού” μας που ρυθμίζει τον κύκλο που κοιμόμαστε και ξυπνάμε, την εγρήγορση και την χαλάρωση. Οι καλά σχεδιασμένες φωτεινές αποδόσεις—οι τύποι και οι ποσότητες του φωτός στους κατάλληλους χρόνους και σε κατάλληλη διάρκεια—μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην συγκέντρωση, την χαλάρωση, τις συνήθειες ύπνου και την συνολική αίσθηση υγείας και ευεξίας.

  Με φωτισμό LED ρυθμιζόμενου φάσματος και χρονικά συστήματα της Philips, μπορείτε να δημιουργήσετε “συνταγές” φωτός που αποδίδουν τα βέλτιστα επίπεδα και μήκη κύματος φωτός σε όλη την διάρκεια της εργάσιμης ημέρας—κάνοντας το γραφείο σας τον ιδανικό χώρο για να σκέφτεστε, να δημιουργείτε και να συνεργάζεστε.

  Alt text: Ελέγξτε τον φωτισμό σας με τα συστήματα ελέγχου φωτισμού Philips

  Το σωστό επίπεδο φωτισμού, όταν και όπου το θέλετε

   

  Με απλά και έξυπνα συστήματα ελέγχου, τα συστήματα φωτισμού Philips μπορούν να εστιάζουν τον φωτισμό σε διαφορετικές εφαρμογές σε διάφορες ζώνες ή περιοχές της επιχείρησής σας. Ο φωτισμός εργασίας, ο γενικός φωτισμός, ο φωτισμός συνεδριακών χώρων, αιθουσών συσκέψεων, διαδρόμων, χώρων στάθμευσης απαιτεί διαφορετικά ελάχιστα και συνιστώμενα επίπεδα φωτός. Τα προγράμματα διαμόρφωσης σκηνής και χρονικού προγραμματισμού σας προσφέρουν έναν άμεσο και ευέλικτο τρόπο εξασφάλισης βέλτιστης εμπειρίας φωτισμού σε κάθε περίπτωση.

  Η ενσωμάτωση σε υφιστάμενα συστήματα ανίχνευσης, αισθητήρες κίνησης και παρουσίας, αισθητήρες φυσικού φωτισμού και σκίασης, καθώς και σε άλλα έξυπνα συστήματα, δίνει στην επιχείρησή σας την δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την αποτελεσματικότητα του φωτισμού.

   

  Επιλογή του συστήματος που είναι κατάλληλο για εσάς


  Καμία συγκεκριμένη λύση δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις

  Η προδιαγραφή των συστημάτων φωτισμού της Philips ξεκινά από εσάς—την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, την εταιρία σας, τους στόχους σας.

   

  Οι εμπειρογνώμονες των συστημάτων Philips συνεργάζονται μαζί σας για να προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες συστημάτων που χρειάζεστε και στη συνέχεια σας βοηθούν να σχεδιάσετε ένα σύστημα που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες—τώρα και στο μέλλον, καθώς εξελίσσεται και αλλάζει η επιχείρησή σας.

   

  Βρείτε τον τοπικό σας εμπειρογνώμονα συστημάτων της Philips

  Σχεδίαση του συστήματος φωτισμού σας

  φωτιστικά + συστήματα ελέγχου + υπηρεσίες + υποστήριξη

  Προσφορές πακέτων

  Έργα φωτισμού