Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Υπηρεσίες IntelligentCity 

  από την αρχή ως το τέλος

  Υπηρεσίες IntelligentCity

   

  Η Philips προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες IntelligentCity, οι οποίες σας απαλλάσσουν από πολλές εργασίες και περιορίζουν τον κίνδυνο των επενδύσεών σας. Διαθέσιμες είτε ως μεμονωμένες υπηρεσίες ή σε συνδυασμό σε ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες πακέτο με το κλειδί στο χέρι, εγγυώνται μια πλήρως συντονισμένη λύση.

   

   

   

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

   
  Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχουν σαφή εικόνα του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού σας, του τρόπου με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί και των πλεονεκτημάτων που κερδίζετε. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για το IntelligentCity περιλαμβάνουν αστική επιθεώρηση, υπολογισμό συνολικού κόστους ιδιοκτησίας και συνολικής αξίας ιδιοκτησίας.
   
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Υπηρεσίες έργων

   
  Οι υπηρεσίες έργου προσφέρουν την πλήρη σειρά δραστηριοτήτων μελέτης, ελέγχου και συντονισμού που είναι απαραίτητες για να πάρουν μια λύση φωτισμού από το σχεδιαστήριο και να την κάνουν πραγματικότητα.
  Ένας συνεργάτης από την αρχή μέχρι το τέλος!
  Εσείς καθορίζετε το βαθμό ενασχόλησής μας.
  Υπηρεσίες έργου για IntelligentCity εισαγωγή δεδομένων παγίων στοιχείων, συλλογή δεδομένων παγίων στοιχείων και ολοκλήρωση συστήματος.
   
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Υπηρεσίες έργων

  Υπηρεσίες κύκλου ζωής

   
  Οι υπηρεσίες κύκλου ζωής προσφέρουν στους πελάτες και στους συνεργάτες του δικτύου έναν αριθμό συμβάσεων έργων υποστήριξης μετά τη λειτουργία που καλύπτουν όλα τα ζητήματα που είναι απαραίτητα ώστε να εγγυηθούν μια μακροχρόνια, οικονομική απόδοση χωρίς προβλήματα. Οι υπηρεσίες κύκλου ζωής για IntelligentCity περιλαμβάνουν επέκταση εγγύησης, πακέτα συντήρησης, ενεργειακή απόδοση και υπηρεσίες αναφορών και παροχής συμβουλών.
   
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Το σύστημα Soundlight Comfort είναι η λύση. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, εξελιγμένη από την Philips και την Ecophon, απορροφά τον θόρυβο και προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό φως. Και χάρη στην τεχνολογία LED, είναι και αποδοτική ενεργειακά.
  Υπηρεσίες κύκλου ζωής

  Σχετικά έργα

  Αρχεία προς λήψη

  Βίντεο

  Συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού δημόσιων χώρων

  IntelligentCity - 

  συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού δημόσιων χώρων
  μια ασφαλέστερη πόλη στα χέρια σας

  Πόλη του φωτός:

  μια ασφαλέστερη πόλη στα χέρια σας
  Συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού δημόσιων χώρων

  IntelligentCity για φωτισμό δημόσιων χώρων:

  Μέγιστη εξοικονόμηση και πλήρης έλεγχος

  Επικοινωνήστε μαζί μας

   

  Για επιχειρηματικές πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα επαγγελματικού φωτισμού, χρησιμοποιήστε αυτήν την φόρμα

   

  Χρησιμοποιήστε την αναλυτική μας φόρμα για λεπτομερείς ερωτήσεις