Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σηράγγων

  υπηρεσίες

  Υπηρεσίες φωτισμού σηράγγων

   

  Ο φωτισμός σηράγγων είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη τεχνικά εγκατάσταση. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που διαθέτουν από μόνες τους τις δυνατότητες. Η Philips συνεπώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο από την αρχή ως το τέλος πακέτο υπηρεσιών που θα σας βοηθήσει στην παράδοση του έργου σε όλα του τα στάδια και θα προστατεύσει την επένδυσή σας.

   

  Αναγνωρίζουμε τη σημασία δημιουργίας μιας συνεργασίας για την κάλυψη όλων των κύριων απαιτήσεων της υποδομής σας από συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση έργων έως συμβάσεις κύκλου ζωής και χρηματοδοτικές λύσεις. Προσφέρουμε την παροχή του συνόλου του έξυπνου συστήματος φωτισμού από μια μόνο πηγή, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση όλων των εξαρτημάτων. Οι υπηρεσίες μας βελτιστοποιούν και αποτιμούν τη συνολική απόδοση του συστήματος και τα παραδοτέα.

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες


  Συχνά, δεν είναι διαθέσιμες πλήρεις πληροφορίες για τα κριτήρια σχεδιασμού ενός έργου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση και παρερμηνεία των απαιτήσεων του σχεδιασμού. Στα πλαίσια της υπηρεσίας επίλυσης, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη μελέτη των παγίων στοιχείων και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

   

  • Ανάλυση απόδοσης συντήρησης, λειτουργίας και προσδόκιμης ζωής
  • Αξιολόγηση δομικής γεωμετρίας και φωτεινότητας πύλης
  • Ενεργειακοί υπολογισμοί και ενημέρωση ετήσιας κατανάλωσης
  • Έλεγχοι συμμόρφωσης με τρέχοντα πρότυπα φωτισμού
  • Κριτήρια μελέτης φωτισμού και συμβουλές για τις προδιαγραφές των προϊόντων
  • Πλήρεις προτάσεις μελέτης φωτισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
  • Κύριες επιθεωρήσεις

  Υπηρεσίες έργου


  Με την προσέγγισή μας για την παροχή έργων με το κλειδί στο χέρι, μπορούμε να υλοποιούμε έργα από το προσχέδιο μέχρι την ολοκλήρωση ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων στο έργο. Ο βαθμός ενασχόλησής μας μπορεί να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του έργου ή να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη ενός έργου από την αρχή μέχρι το τέλος. Η υλοποίηση των κύριων τμημάτων του έργου είναι σημαντική. Μπορούμε να παρέχουμε πολλές υπηρεσίες έργου:

   

  • Τεχνικά θέματα εφαρμογής
  • Συνεργασία με τον ανάδοχο
  • Εργοστασιακές δοκιμές παραλαβής
  • Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
  • Ολοκλήρωση συστήματος
  • Επιτόπου δοκιμές παραλαβής

  Επικοινωνήστε μαζί μας

   

  Για επιχειρηματικές πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα επαγγελματικού φωτισμού, χρησιμοποιήστε αυτήν την φόρμα

   

  Χρησιμοποιήστε την αναλυτική μας φόρμα για λεπτομερείς ερωτήσεις