Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Βελτιώστε τη φήμη
  της επιχείρησής σας

   

   

  Επιτυχής διαχείριση

  Δώστε στο δημόσιο προφίλ σας την ενίσχυση που χρειάζεται, με αειφόρο φωτισμό. Μια οικολογική εικόνα μπορεί να σας κάνει τη διαφορά που χρειάζεστε για να κερδίσετε ανθρώπους που αναζητούν θεραπεία. Επιπλέον, ένας υψηλός βαθμός αειφορίας μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία περισσότερων πελατών και εμπορικών επιχειρήσεων με εσάς.
  Νοσηλεύτριες σε ένα οικολογικό νοσοκομείο με φωτισμό της Philips

  Άμεσα αποτελέσματα, μακροχρόνια οφέλη

   

  Ο οικολογικός φωτισμός νοσοκομείων ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τα άμεσα πλεονεκτήματα είναι οι μειωμένες δαπάνες, το πιο ευχαριστημένο προσωπικό και η αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών. Μακροπρόθεσμα, αυξάνεται η αξία των ακινήτων σας έως και 16%, ενώ οι επενδυτές σας θα είναι ήσυχοι όσον αφορά στην εταιρική και κοινωνική σας υπευθυνότητα.

  Γιατρός συζητά με μητέρα και κόρη κάτω από οικολογικό φωτισμό Philips

  Διευρύνετε την καλή εικόνα σας

   

  Η αειφορία χτίζει γέφυρες. Η οικολογική διαχείριση νοσοκομείων και εγκαταστάσεων έχει θετική επίδραση στον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν την εταιρική σας εικόνα. Κάνοντας μια δέσμευση στο περιβάλλον, βελτιώνετε τη φήμη σας και αυξάνετε την ευχαρίστηση του προσωπικού, των ασθενών, των συνεργατών, των επενδυτών και της ευρύτερης κοινότητας.

  Βελτιωμένο περιβάλλον σε αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου με αειφόρο φωτισμό κλάδου υγείας της Philips

  Το ξέρατε;

   

   

  Αύξηση έως 16% της αξίας των οικολογικών κτιρίων σε σύγκριση με τα συμβατικά κτίρια
  Αύξηση έως 16% της αξίας των οικολογικών κτιρίων σε σύγκριση με τα συμβατικά κτίρια
  Εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος 0,9-29% για τα οικολογικά κτίρια (με βάση εκτιμήσεις μελετών και στατιστικών) έναντι πρόσθετου κόστους -0,4% ¬¬¬¬¬- 12.5% για τα οικολογικά κτίρια (πραγματικό κόστος με βάση διάφορες μελέτες)
  Εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος για οικολογικά κτίρια (με βάση εκτιμήσεις μελετών και στατιστικών)

  έναντι

  Εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος 0,9-29% για τα οικολογικά κτίρια (με βάση εκτιμήσεις μελετών και στατιστικών) έναντι πρόσθετου κόστους -0,4% ¬¬¬¬¬- 12.5% για τα οικολογικά κτίρια (πραγματικό κόστος με βάση διάφορες μελέτες)
  Πρόσθετο κόστος για οικολογικά κτίρια (πραγματικό κόστος με βάση διάφορες μελέτες)