Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Ένας συνεργάτης

  στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε

  Λύσεις ξεχωριστές όπως το κατάστημά σας

   

  Όπως ένας άξιος συνεργάτης σας, σας βοηθάμε σε κάθε σας βήμα – από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση και τη μακροχρόνια συντήρηση.  

  Οι πελάτες που αισθάνονται καλά ξοδεύουν περισσότερο

   

  Για αρχή, οι ειδικοί μας επιθεωρούν και αναλύουν το υφιστάμενο σύστημα φωτισμού σας στο κατάστημα σε μεμονωμένη βάση.


  Στη συνέχεια εργαζόμαστε με σκοπό την ανάπτυξη μιας λύσης με στόχο τη βελτιστοποίηση του σουπερμάρκετ σας όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση, στο λειτουργικό κόστος και τη λειτουργία και τη μεταμόρφωσή του σε ένα StoreWise. (Link 15)

  Γράφημα

  Έργα με το κλειδί στο χέρι

   

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.

   

  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Τα έργα μας με το κλειδί στο χέρι σας παρέχουν ένα νέο επαγγελματικό σύστημα φωτισμού για το κατάστημά σας, το οποίο δεν απαιτεί την ενασχόλησή σας με κάποιο σύνθετο συντονισμό.


  Οι ομάδες ειδικών μας διαχειρίζονται όλα τα στάδια του έργου σας – από τη σύλληψη έως την έναρξη της λειτουργίας.

  Έργα με το κλειδί στο χέρι

  Υπηρεσία κύκλου ζωής

   

  Σας προσφέρουμε μια σειρά σχετικών με τα έργα υπηρεσιών με μια προτεραιότητα στην εξασφάλιση ότι το νέο σας σύστημα φωτισμού θα παραμένει ενημερωμένο με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα.


  Επιλέξτε λύσεις με γρήγορο λογισμικό ή καινοτόμο υλικό – η απόδοση του συστήματος φωτισμού σας είναι πάντα εγγυημένη. 

  Υπηρεσία κύκλου ζωής

  Λύσεις χρηματοδότησης

   

  Οι προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας λύσεις χρηματοδότησής μας και τα μοντέλα προμηθειών σας προσφέρουν μια ευέλικτη κατανομή των εμπλεκόμενων δαπανών.


  Μπορείτε να εκσυγχρονίσετε το σύστημα φωτισμού σας, ακόμη και εάν έχετε τα απαιτούμενα μέσα μόνο σε ένα μελλοντικό χρονικό σημείο.

  Λύσεις χρηματοδότησης

   

  Έως 30% σε επιδοτήσεις  

  προϊόν συν
  την υπηρεσία ισούται
  με τη λύση σας

  Επικοινωνήστε μαζί μας

   

  Για επιχειρηματικές πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα επαγγελματικού φωτισμού, χρησιμοποιήστε αυτήν την φόρμα

   

  Χρησιμοποιήστε την αναλυτική μας φόρμα για λεπτομερείς ερωτήσεις