Εκσυγχρονισμός συστήματος φωτισμού

Εργοστάσιο Philips - Pila, Πολωνία

Εργοστάσιο Philips - Pila, Πολωνία

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 42% και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους με τον εκσυγχρονισμό σε Pacific LED!

Εργοστάσιο Philips - Pila, Πολωνία
Η λειτουργία της Signify Lighting Poland ως μέρος των διεθνών δομών της επιχείρησης σημαίνει ότι εάν θέλουμε να αποτελέσουμε παράδειγμα για άλλους οργανισμούς θα πρέπει να αποδείξουμε ότι παράγουμε όχι μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και ότι διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το κόστος.
- Marek Huzarewicz, CEO της Philips Lighting Poland SA
Εργοστάσιο Philips - Pila, Πολωνία

Πρόκληση για τους πελάτες

Στόχος του εκσυγχρονισμού ήταν η αύξηση της απόδοσης των εργασιών του εργοστασίου, με αποτέλεσμα όχι μόνο απτά οικονομικά οφέλη, που σχετίζονται με τη λειτουργία του, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του.

Ο κατάλληλος φωτισμός

Η νέα εγκατάσταση φωτισμού περιελάμβανε εξαρτήματα Pacific LED WT460C, τα οποία αντικατέστησαν τις προηγούμενες συμβατικές λύσεις. Η ποιότητα του νέου προϊόντος και η υψηλή απόδοση φωτισμού του επιτρέπουν 24ωρη λειτουργία, 49 εβδομάδες τον χρόνο, χωρίς καμία τεχνολογική διακοπή λειτουργίας. Η σύγκριση του νέου προϊόντος με τα προηγούμενα εξαρτήματα αποδεικνύει ότι η τρέχουσα λύση επιτυγχάνει ποσοστό εξοικονόμησης σε επίπεδο 58% σε σχέση με την προηγούμενη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, τα εξαρτήματα Pacific LED WT460C χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού των συγκεκριμένων σημείων εργασίας.

Η απόδοση της επένδυσης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σε 2 μόνο έτη. Το έργο που υλοποιήθηκε δεν περιλαμβάνει μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά επηρεάζει θετικά και το περιβάλλον, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.

Τα νέα εξαρτήματα ήταν σε θέση να μειώσουν τα φαινόμενα θάμβωσης, δυσμενή για τα ανθρώπινα μάτια, αυξάνοντας παράλληλα την ένταση φωτισμού και ενοποιώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός.

Σχετικές περιπτώσεις