Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Καθαρή προστασία
  Απολύμανση για αέρα, επιφάνειες και νερό

  Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και η καθαριότητα των επιφανειών επηρεάζουν βαθιά την υγεία και την ευεξία μας. Όλοι μας διατρέχουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης με ιούς και βακτήρια και της διάδοσης αυτών, ιδίως σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, όπως γραφεία, καταστήματα, σχολεία, μουσεία και μέσα μαζικής μεταφοράς.


  Η ακτινοβολία UV-C είναι γνωστός παράγοντας απολύμανσης του αέρα, του νερού και των επιφανειών που συμβάλλει ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος μετάδοσης κάποιας λοίμωξης και χρησιμοποιείται εκτενώς για περισσότερα από 40 χρόνια
  1. Όλα τα βακτήρια και οι ιοί που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές μέχρι σήμερα (πολλές εκατοντάδες διαχρονικά, συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων κορωνοϊών) ανταποκρίνονται στην απολύμανση με ακτινοβολία UV-C2. Μια σαφής ένδειξη ότι η ακτινοβολία UV-C μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική προστασίας σας.

  Όλα τα βακτήρια και οι ιοί που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται στην απολύμανση με ακτινοβολία UV-C - εικόνα

  Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα λαμπτήρων UV-C που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές και συστήματα, όπως τα συστήματα εξαερισμού και κυκλοφορίας αέρα που απολυμαίνουν τον διερχόμενο αέρα, τα ανοιχτά συστήματα UV-C ή ρομπότ που απολυμαίνουν δωμάτια και χώρους στη διάρκεια της νύχτας ή όταν δεν χρησιμοποιούνται τα δωμάτια και οι θάλαμοι UV-C που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση αντικειμένων.


  Ένας αποτελεσματικός τρόπος που συμβάλλει στην προστασία χώρων, όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

  Φωτισμός UV-C - Εικόνα για την απολύμανση του αέρα

  Απολύμανση αέρα

  Φωτισμός UV-C - Εικόνα για την απολύμανση των επιφανειών

  Απολύμανση επιφανειών

  Φωτισμός UV-C - Εικόνα για την απολύμανση του νερού

  Καθαρισμός νερού

  Μάθετε περισσότερα για τον φωτισμό UV-C

  Προειδοποίηση


  Οι λαμπτήρες UV-C ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο, όταν χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες που γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης τους. Πρέπει να προστατεύουν τα μάτια και το δέρμα τους, ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση βλάβης και σοβαρών τραυματισμών στα μάτια και στο δέρμα λόγω του φωτός. Συνιστούμε στους πελάτες να είναι προσεκτικοί, όταν επιλέγουν εξοπλισμό και αναζητούν στοιχεία δοκιμών από τρίτους όπως και πιστοποιήσεις για τα υλικά των συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από γνωστούς οργανισμούς όπως οι NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ή άλλες διεθνείς απαιτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
   

  Προς το παρόν, κανένας από τους λαμπτήρες μας UV-C δεν είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος βάσει κάποιας νομοθεσίας ως ιατρική συσκευή και ως εκ τούτου, η Signify ή/και οποιεσδήποτε εταιρείες του ομίλου αυτής δεν αποσκοπούν επί του παρόντος στη χρήση των εν λόγω λαμπτήρων ως ιατρικών συσκευών σε κανένα μέρος του κόσμου.

  1. Έκθεση ΣΟΕΣ, «Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases» Σελ. 56 ​
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, όπως ενημερώθηκε και επεκτάθηκε από τους Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns και James R. Bolton. Με προγενέστερες συνεισφορές των Gabriel Chevrefils (2006) και Eric Caron (2006) Επανεξέταση από ομοτίμους Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) και Karl G. Linden